ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ του Μουσείου Καποδίστρια

Η μουσειοσκευή του Μουσείου Καποδίστρια έχει ως κεντρικό της θέμα τη ζωή και το έργο του σπουδαίου Ευρωπαίου πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας. Το υλικό της απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Το εκπαιδευτικό υλικό για τον Καποδίστρια δρα ως αφετηρία για να κοιτάξουμε με τους μαθητές μας από κοντά τις πηγές και τις μεθόδους των ιστορικών. Τα αντικείμενα μιας μουσειακής ή μιας αρχειακής συλλογής δεν λένε κάτι από μόνα τους. Αυτό που τα κάνει να «μιλούν» είναι τα ερωτήματα που θέτουμε, όταν σκεπτόμαστε ως ιστορικοί. Αυτό που προσπαθεί το εκπαιδευτικό υλικό της Μουσειοσκευής είναι να κινητοποιήσει τους χρήστες, παρακινώντας τους να αφηγηθούν τις δικές τους «ιστορίες» για τον Καποδίστρια και την εποχή του.

Το ίδιο το κουτί, μέσα στο οποίο περιέχεται το υλικό, παραπέμπει στα κουτιά που χρησιμοποιούν οι αρχειονόμοι σε ιστορικά αρχεία, για να ταξινομήσουν και να διαφυλάξουν το υλικό τους. Μέσα στα συρτάρια του υπάρχουν καρτέλες πληροφοριών, εικόνες αντικειμένων ή έγγραφα, καρτέλες δραστηριοτήτων και αντίγραφα αντικειμένων της Συλλογής του Μουσείου. Όλα τα παραπάνω είναι ομαδοποιημένα σε τρεις κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους έχει οργανωθεί το υλικό.
– Μεγαλώνοντας στην Κέρκυρα του 18ου αιώνα
– Η τέχνη της διπλωματίας
– Οικοδομώντας ένα κράτος

Το υλικό, λοιπόν, είναι οργανωμένο θεματικά. Μπορεί κανείς να ασχοληθεί με ένα τμήμα του ή να έχει μια πιο σφαιρική προσέγγιση. Παράλληλα, μέσα από τις καρτέλες και τις δραστηριότητες που προτείνονται, οι μαθητές μπορούν να ερευνήσουν θέματα που αφορούν την περιοχή τους ή τα ειδικά ενδιαφέροντά τους. Θα διαπιστώσουν έτσι στην πράξη ότι μπορούν να γράψουν τη δική τους Ιστορία!

 

Εκπαίδευση

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s