Παίζοντας στην αρχαία Ελλάδα – Playing in Ancient Greece

Μουσειοσκευή για τις ρίζες και την προέλευση των παιχνιδιών, με αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιών αλλά και προτάσεις για να παίξουν τα παιδιά όπως στο παρελθόν.